Περίοδος Κράτησης
Studio A1,A2,B1,B4,C1
Studio  B2,B3
Apartment C2,C3
16 Μαίου - 15 Ιουίιου  35 € 45 € 55 €
16 Ιουνίου - 30 Ιουνίου 45 € 55 € 70 €
1  Ιουλίου-  15 Ιουλίου 60 € 70 € 80 €
16 Ιουλίου-25 Αυγούστου 70 € 80 € 90 €
26 Αυγούστου- 10 Σεπτεμβρίου 50 € 60 € 70 €
11 Σεπτεμβρίου- 30 Σεπτεμβρίου 35 € 40 € 60 €